Avatar image for rhcpfan24
#201 Posted by RHCPfan24 (8663 posts) -
@Ratfoot said:
"
@Gav47 said:
"
@Death_Unicorn said:
"
@mrfluke said:
"
@Tebbit said:
"
@NoDeath said:
"
@ANDYx0WNEDxU said:
"
@tiwi said:
"
@Insectecutor said:
"
@slashdotdot said:
"
@nidx said:
"
@SlayingShogun said:
"
@Mooshu said:
"
@gzl5000 said:
"
@insanejedi said:
"
@Trilogy said:
"
@Red said:
"
@MadeinFinland said:
"
@jakob187 said:
"
@faustyn said:
"
@rhk said:
"
@MichaelScott said:
"
@Serker said:
"
@eckster said:
"
@zitosilva said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Ryan said:
" @TMThomsen said:
"
@RJPelonia said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Jeff said:
"
@Vinny said:
"
@Jeff said:
" AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Hey guys, what's up? "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"Hey nothing much. Hows the weather around there?"
"
AH. "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHVIGOROUSNOSEEXHALATIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWHYAREYOUREADINGTHISHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHESACYLONAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH- (sausage) "
 "I fear that if we let this quote string get long enough, it may become sentient and devour the space-time continuum. Oh and *ahem* AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
Fuck
"
and  just for the hell of it 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!
Avatar image for systech
#202 Posted by Systech (4190 posts) -
@RHCPfan24 said:
"
@Ratfoot said:
"
@Gav47 said:
"
@Death_Unicorn said:
"
@mrfluke said:
"
@Tebbit said:
"
@NoDeath said:
"
@ANDYx0WNEDxU said:
"
@tiwi said:
"
@Insectecutor said:
"
@slashdotdot said:
"
@nidx said:
"
@SlayingShogun said:
"
@Mooshu said:
"
@gzl5000 said:
"
@insanejedi said:
"
@Trilogy said:
"
@Red said:
"
@MadeinFinland said:
"
@jakob187 said:
"
@faustyn said:
"
@rhk said:
"
@MichaelScott said:
"
@Serker said:
"
@eckster said:
"
@zitosilva said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Ryan said:
" @TMThomsen said:
"
@RJPelonia said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Jeff said:
"
@Vinny said:
"
@Jeff said:
" AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Hey guys, what's up? "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"Hey nothing much. Hows the weather around there?"
"
AH. "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHVIGOROUSNOSEEXHALATIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWHYAREYOUREADINGTHISHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHESACYLONAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH- (sausage) "
 "I fear that if we let this quote string get long enough, it may become sentient and devour the space-time continuum. Oh and *ahem* AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
Fuck
"
and  just for the hell of it 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!! "
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!
Avatar image for media_master
#203 Edited by Media_Master (3259 posts) -
@Ratfoot said:
"
@Gav47 said:
"
@Death_Unicorn said:
"
@mrfluke said:
"
@Tebbit said:
"
@NoDeath said:
"
@ANDYx0WNEDxU said:
"
@tiwi said:
"
@Insectecutor said:
"
@slashdotdot said:
"
@nidx said:
"
@SlayingShogun said:
"
@Mooshu said:
"
@gzl5000 said:
"
@insanejedi said:
"
@Trilogy said:
"
@Red said:
"
@MadeinFinland said:
"
@jakob187 said:
"
@faustyn said:
"
@rhk said:
"
@MichaelScott said:
"
@Serker said:
"
@eckster said:
"
@zitosilva said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Ryan said:
" @TMThomsen said:
"
@RJPelonia said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Jeff said:
"
@Vinny said:
"
@Jeff said:
" AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Hey guys, what's up? "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"Hey nothing much. Hows the weather around there?"
"
AH. "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHVIGOROUSNOSEEXHALATIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWHYAREYOUREADINGTHISHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHESACYLONAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH- (sausage) "
 "I fear that if we let this quote string get long enough, it may become sentient and devour the space-time continuum. Oh and *ahem* AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
Fuck
"
and  just for the hell of it 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! wHAT?
Avatar image for bubahula
#204 Posted by Bubahula (2224 posts) -
@KingOfIceland said:
"
@Ratfoot said:
"
@Gav47 said:
"
@Death_Unicorn said:
"
@mrfluke said:
"
@Tebbit said:
"
@NoDeath said:
"
@ANDYx0WNEDxU said:
"
@tiwi said:
"
@Insectecutor said:
"
@slashdotdot said:
"
@nidx said:
"
@SlayingShogun said:
"
@Mooshu said:
"
@gzl5000 said:
"
@insanejedi said:
"
@Trilogy said:
"
@Red said:
"
@MadeinFinland said:
"
@jakob187 said:
"
@faustyn said:
"
@rhk said:
"
@MichaelScott said:
"
@Serker said:
"
@eckster said:
"
@zitosilva said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Ryan said:
" @TMThomsen said:
"
@RJPelonia said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Jeff said:
"
@Vinny said:
"
@Jeff said:
" AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Hey guys, what's up? "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"Hey nothing much. Hows the weather around there?"
"
AH. "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHVIGOROUSNOSEEXHALATIONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWHYAREYOUREADINGTHISHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHSHESACYLONAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!! "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH- (sausage) "
 "I fear that if we let this quote string get long enough, it may become sentient and devour the space-time continuum. Oh and *ahem* AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
Fuck
"
and  just for the hell of it 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
Eh?"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH   ......MAKE IT NOT BE
Avatar image for bybeach
#205 Posted by bybeach (5732 posts) -

like someone else have said, it works, and I ocasionally also use the squeeze bottle version. Does this explain the video...heall no, LOL!

The worst part was the excersizes, cause there is a lot of residue water left up there, especially if you have sinuses like mine, which means all that..water, is going to fly all over the floor/bathroom. I just keep a kleenex for a whiles.

But for sinus problems, it`s waaaaay better than an infection.

Avatar image for peterpie
#206 Posted by peterpie (70 posts) -

Oh man, this video almost made me destroy my laptop. I'd just started drinking my pepsi max as soon as the demonstration started.

Avatar image for deadly_polo
#207 Posted by deadly_polo (503 posts) -

argh

Avatar image for winternet
#208 Posted by Winternet (8399 posts) -

**slowly walkaway and erase my memories of the last 3 minutes**

Avatar image for matte_g
#209 Posted by Matte_G (67 posts) -
@ShaggyPolarBear said:
"
@zitosilva said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Ryan said:
"
@TMThomsen said:
"
@RJPelonia said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Jeff said:
"
@Vinny said:
"
@Jeff said:
" AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Hey guys, what's up? "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

...WHA BAM!
"
AAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

NEVER!
Avatar image for citizenkane
#210 Posted by citizenkane (10879 posts) -

Okay, that's enough with the mass quoting.

Avatar image for claude
#211 Posted by Claude (16651 posts) -
@CitizenKane said:
" Okay, that's enough with the mass quoting. "
Jeff and Vinny started it.
Avatar image for citizenkane
#212 Posted by citizenkane (10879 posts) -
@Claude said:
" @CitizenKane said:
" Okay, that's enough with the mass quoting. "
Jeff and Vinny started it. "
I know they did, but it needed to end sooner than it did.
Avatar image for chrometech
#213 Posted by Chrometech (3 posts) -

I use one of those.  I have the squeeze bottle model.  You can buy one in any pharmacy.  If you have allergy problems it helps a great deal.  It does take some getting use to the sensation.  I usually use mine in the shower.

Avatar image for meowton
#214 Posted by meowton (13 posts) -

a couple years ago i had some especially bad allergies.  my mom went to some natural healing store and they recommended either these tablets you take once a day which seemed to be filled with something akin to gerbil food, or a neti pot.  well we were confused so when we got back we looked up what a neti pot might be.  the disgusting place that youtube is, its first response to our query was this same instructional video.  now, my first guess was that it was some sort of overnight "let it simmer while you sleep gimmick" but almost immidiatly after watching this robot shove the spout up her nostril, the 5 people watching the video immediatly burst into laughter.  good times had by all.  i can say without a doubt that this is one of the dumbest things ive ever seen, not only that, a small (yes, there are larger ones) neti pot like the one in the video will run you about $15 and that little bottle of salt about $5, plus the neti pot nose wash is another $5 yadda yadda.  its one of those things that will nickle and dime you till your homeless.  but at least your nose will be clear.

and judging by this lady's expression, so will your cranium.

Avatar image for thekidnixon
#215 Posted by TheKidNixon (1619 posts) -

I got such a serious build-up in my sinuses that this thing is actually looking kinda appealing.

Avatar image for dsplayer1010
#216 Posted by dsplayer1010 (2331 posts) -

How the hell is that supposed to be soothing?

Avatar image for madeinfinland
#217 Posted by MadeinFinland (835 posts) -

I should never have joined in on that quote thing. I just logged on with about 36 new messages...

Avatar image for fynne
#218 Posted by fynne (320 posts) -

OMG!!!  That's....just ....weird....

Avatar image for tep
#219 Posted by Teptom (2074 posts) -

I saw a ad for this a couple years ago. I went WTF! then and I'm still going WTF! now.

Avatar image for captain_clayman
#220 Posted by captain_clayman (3349 posts) -

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

i've actually used this before when i was sick, quite helpful and also soothing--AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!1
Avatar image for bybeach
#221 Posted by bybeach (5732 posts) -
@TheKidNixon:
It does work, that or the squeeze version, you`ll find them in drugstores, Phams. i`d just look for a good brand, doesn`t have to be that...

that vid is funny!
Avatar image for lydian_sel
#222 Posted by Lydian_Sel (2539 posts) -

WHY!!???

Avatar image for dquarters
#223 Posted by dQuarters (181 posts) -

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPUTMEOUTOFMYMISERYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!


What ... the FUCK!
Avatar image for ultrapeanut
#224 Posted by ultrapeanut (419 posts) -

what the fuuuuuuuuuuuuuu

Avatar image for trilogy
#225 Posted by Trilogy (3115 posts) -

My mail totally got spammed to shit with all the quotes, hahaha.

Avatar image for aaox
#226 Posted by Aaox (1713 posts) -

Why did she put it in her nose OH GOD AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Avatar image for themcnasty
#227 Posted by theMcNasty (758 posts) -
@Claude said:
"

No Caption Provided
"

LMAO!
Avatar image for kombat
#228 Posted by Kombat (2296 posts) -

WHY DOES THIS EXIST

Avatar image for bronzdragon
#229 Posted by BronzDragon (122 posts) -
@ShaggyPolarBear said:
"
@zitosilva said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Ryan said:
"
@TMThomsen said:
"
@RJPelonia said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Jeff said:
"
@Vinny said:
"
@Jeff said:
" AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Hey guys, what's up? "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

...WHA BAM!
"
WOOP WOOP WOOP
Avatar image for frenchdork
#230 Posted by frenchdork (93 posts) -
@BronzDragon said:
" @ShaggyPolarBear said:
"
@zitosilva said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Ryan said:
"
@TMThomsen said:
"
@RJPelonia said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Jeff said:
"
@Vinny said:
"
@Jeff said:
" AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Hey guys, what's up? "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

...WHA BAM!
"
WOOP WOOP WOOP "
what's that?
Avatar image for hailinel
#231 Posted by Hailinel (25787 posts) -
  
Avatar image for mko619
#232 Posted by MKO619 (128 posts) -

AHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Avatar image for bronzdragon
#233 Posted by BronzDragon (122 posts) -
@frenchdork said:
" @BronzDragon said:
" @ShaggyPolarBear said:
"
@zitosilva said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Ryan said:
"
@TMThomsen said:
"
@RJPelonia said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Jeff said:
"
@Vinny said:
"
@Jeff said:
" AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Hey guys, what's up? "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

...WHA BAM!
"
WOOP WOOP WOOP "
what's that? "
http://www.youtube.com/watch?v=P_WI0VI7aIw
Avatar image for bretthancock
#234 Posted by bretthancock (798 posts) -
@meowton said:
" a couple years ago i had some especially bad allergies.  my mom went to some natural healing store and they recommended either these tablets you take once a day which seemed to be filled with something akin to gerbil food, or a neti pot.  well we were confused so when we got back we looked up what a neti pot might be.  the disgusting place that youtube is, its first response to our query was this same instructional video.  now, my first guess was that it was some sort of overnight "let it simmer while you sleep gimmick" but almost immidiatly after watching this robot shove the spout up her nostril, the 5 people watching the video immediatly burst into laughter.  good times had by all.  i can say without a doubt that this is one of the dumbest things ive ever seen, not only that, a small (yes, there are larger ones) neti pot like the one in the video will run you about $15 and that little bottle of salt about $5, plus the neti pot nose wash is another $5 yadda yadda.  its one of those things that will nickle and dime you till your homeless.  but at least your nose will be clear.and judging by this lady's expression, so will your cranium. "

For people that suffer from allergies/common cold that cost is nothing.  What does a bottle of dayquil cost these days, 7 bucks?  Sudafed is what 12?  You can buy the saline wash pump bottle(think of it as a nasal douche) for 10 bucks that comes with a months supply of packets.  Don't knock it before you try it.  Or continue to suffer from allergies, either way.
Avatar image for afroman269
#235 Posted by Afroman269 (7440 posts) -

AHHHH WTF WAS THAT?!!!!!?!?!?!?!?!?!?!?!?

Avatar image for wildfire570
#236 Posted by Wildfire570 (757 posts) -

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!

Avatar image for expletive
#237 Posted by Expletive (1101 posts) -
@orshick said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Ryan said:
" @TMThomsen said:
"
@RJPelonia said:
"
@Jeffsekai said:
"
@Jeff said:
"
@Vinny said:
"
@Jeff said:
" AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
"
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "Hey guys, what's up? "
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH "
AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHalso, i have a friend that that used to have really bad allergies all the time, and terrible sinus infections. but now he uses the neti pot weekly and never, ever, gets any allergies anymore.  but its still really weird 
Avatar image for mastercontrol
#238 Posted by MasterControl (97 posts) -

I had some vegan roomates in college that used this crap. As well as the things for your ear. You put a cone in it made out of paper, lite the top on fire and let the pressure from that suck out whatever ear wax is in your ear. One of them pulled it out of their ear and at the bottom was what looked like a inch and a half log of bird crap.  I then got a insane staph infection and promptly moved out.

Avatar image for red12b
#239 Posted by Red12b (9360 posts) -

ahhhh?

Avatar image for pillclinton
#240 Posted by PillClinton (3580 posts) -

hmmmmm

Avatar image for sammydesinasnl
#241 Posted by SammydesinasNL (849 posts) -

uuuuuh.PATRICK! GET IN ON THIS!
Avatar image for red12b
#242 Posted by Red12b (9360 posts) -
@SammydesinasNL said:
uuuuuh.


PATRICK! GET IN ON THIS!
It was posted in 2009
Avatar image for pessh
#243 Posted by Pessh (2511 posts) -

Youtube spam

Avatar image for sammydesinasnl
#244 Posted by SammydesinasNL (849 posts) -
@Red12b said:
@SammydesinasNL said:
uuuuuh.


PATRICK! GET IN ON THIS!
It was posted in 2009
Almost EXACTLY 2 years ago.
Avatar image for red12b
#245 Edited by Red12b (9360 posts) -

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Avatar image for skooky
#246 Edited by Skooky (484 posts) -

I can never remember what this video is about and then AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Avatar image for bybeach
#247 Posted by bybeach (5732 posts) -

Whateveryou do, DO NOT use plain water from the tap. A few ppl.. have, and I do mean this, imported brain tissue eating Ameba that somehow crossed the divide.

I've tried the Neti pot, but it is kind of wierd. Use distilled water.

Avatar image for armaan8014
#248 Edited by armaan8014 (6140 posts) -

hey guys.. what's all this ab - AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Avatar image for gunninkr
#249 Posted by gunninkr (188 posts) -

I use these all the time. I have horrible sinuses and I use to get infections all the time. I almost never get them anymore at all using one of these when my sinuses start to feel like shit.

Avatar image for extomar
#250 Posted by EXTomar (5047 posts) -

You know...human anatomy is designed to keep stuff from going into the nose like this. Hundreds of millions of years of evolution says that is a bad idea so who am I to argue?