Wiki page Edits made Total points
Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Online 0 2