Wiki page Edits made Total points
Kingdom Hearts 5 386
Ryu ga Gotoku Ishin! 10 386
Ann Takamaki 1 376
Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux 10 319
Kasuga Ichiban 3 249
Kondō Isami 3 241
Resident Evil 2 1 232
Haru Okumura 3 196
Judgment 2 192
Christian 3 192
YoRHa Type A No.2 2 192
Tojo Clan 3 190
Mirei Park 3 186
V 2 176
Yoshida Toyo 2 167
Keiji Shibusawa 2 165
Takumi Someya 7 163
Lao Gui 2 152
Catherine: Full Body 5 148
Aradia 2 146
Persona Q2: New Cinema Labyrinth 4 145
Masato Aizawa 3 142
Hijikata Toshizo 3 138
Tatsuo Shinada 1 135
Yusuke Kitagawa 5 135
N1RV Ann-A: Cyberpunk Bartender Action 3 132
Yakuza Kiwami 2 2 131
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 7 131
Kyomi Kasahara 5 125
Katsura Kogoro 3 121
Daisaku Kuze 2 117
White Rider 2 114
Alexandra 2 113
Ryo Takashima 2 110
Purgatory 2 109
Sōjirō Sakura 3 107
Alex 4 103
Lady in Black 4 101
Android 21 2 100
Kage the Florist 1 100
YoRHa No.9 Type S 3 98
The Snatcher 3 98
Koichi Takasugi 3 96
Takechi Hanpeita 4 95
Yuki 3 93
Kei Iibuchi 4 91
Tsukasa Sagawa 1 90
Tohru Hirose 2 90
Nadeshiko Kugatachi 1 90
Daisoujou 1 83
Jonathan Smythe 2 82
Masaru Watase 2 80
Alexis Leskinen 1 80
Aqua 1 80
Eden, The City of Miracles 1 79
Huey 4 79
Kavar 1 78
Kan Ogita 3 77
Onomichi Jingaicho 3 76
Shin Ryū ga Gotoku 2 74
Nagumo Tsuyoshi 3 74
Chen 2 68
Captain Jack 2 68
Vrook Lamar 1 65
The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories 2 65
Fist of the North Star: Lost Paradise 2 63
Shigeki Baba 1 62
Kassandra 3 59
Kisana 1 56
Dana Zane 3 56
Matador 1 56
Ryō Narasaki 2 56
Maebe 1 56
Hat Kid 1 55
Rin 1 55
Julianne Stingray 2 54
Mustache Girl 2 52
Jagure 1 52
Goro Majima 1 48
Masaru Sera 3 48
Achi Endo 1 48
TEC-XX 1 44
Ryota Kawamura 3 43
Hikari 1 36
Dorothy Haze 2 32
The Doll 2 24
Yakuza 6: The Song of Life 3 23
Saigō Kichinosuke 2 16
Kyouou 3 16
Persona 5 Royal 1 15
Haruka Sawamura 1 14
Kyoka Jiro 1 14
Persona 3 Portable Female Protagonist 1 11
Naoto Shirogane 1 7
My Hero Academia 1 6
Sae Niijima 1 2
Xemnas 1 2
Kyoto 1 2
Tomokazu Sugita 1 2
  • 101 results
  • 1
  • 2